Usmernenie ÚVZ SR k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov

Dokument v prílohe je usmernenie Úradu verejného zdravotníctva, ktorým sa poskytujú podmienky pre obnovenie prevádzky zariadení pre deti a mládež.

Postup pri obnovení prevádzky zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

V prílohe dokumentu je čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré je osoba sprevádzajúca dieťa vyplniť.