Usmernenie ÚVZ SR k prevádzke školských stravovacích zariadení

Tento dokument sa vydáva s cieľom poskytnúť usmernenie pre obnovenie prevádzky školských stravovacích zariadení v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4204/2020 zo dňa 22.05.2020.

Kompletný dokument nájdete v prílohe.