Usmernenie k vývozu komunálneho odpadu

Vážení občania.

Obecný úrad v Abraháme Vás žiada, aby ste v piatok, kedy sa vykonáva vývoz komunálneho odpadu, nevykladali modré smetné nádoby a vrecia s papierom. Na zber papiera sú určené pondelky podľa zvozového harmonogramu.

V harmonograme označenie čierny štvorček orámovaný modrou farbou znamená podľa vysvetliviek mesačný vývoz komunálneho odpadu.

Ďakujeme za dodržiavanie harmonogramu vývozov.

Ospravedlňujeme sa za prípadné nedorozumenie.

sliding bar

Zvozový harmonogram nájdete aj na ľavej strane vo výsuvnom paneli po kliknutí na odkaz.

zvoz KO mesačná frekvencia