Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Vážení občania, v priloženom dokumente nájdete informácie týkajúce sa:

  1. charakteristiky ochorenia,
  2. definíciu prípadu,
  3. definíciu osôb v kontakte (osôb podozrivých z nákazy),
  4. pravdepodobné miesta zistenia suspektného,
  5. pravdepodobného alebo potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19,
  6. prevádzkové opatrenia zdravotníckeho zariadenia,
  7. protiepidemické opatrenia.