Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Vážení občania,

v usmernení nájdete povinnosti osoby, ktorej bola nariadená karanténa v domácej izolácii. Okrem tohto je súčasťou dokumentu aj zoznam telefónnych čísiel jednotlivých odborov/oddelení RÚVZ v SR.