Usmernenie hlavného hygienika SR – obnovenie bežnej prevádzky zariadení pre deti

Vážení občania,

v prílohe nájdete dokument Usmernenie hlavného hygienika SR č. SOPZŠČ/4317/98561/2020, ktorý sa vydáva s cieľom poskytnúť usmernenie pre obnovenie bežnej prevádzky zariadení pre deti a mládež v súvislosti so stabilizujúcou sa epidemiologickou situáciou vo vzťahu k ochoreniu COVID – 19 v SR.

Súčasťou tohto dokumentu je aj Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.