Usmernenie hlavného hygienika SR k prevádzke zotavovacích podujatí

Tento dokument sa vydáva s cieľom poskytnúť usmernenie pre prevádzku zotavovacích podujatí počas mimoriadnej epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID – 19.

Obsah:

 • Postup pri prevádzke zotavovacích podujatí
 • Povinnosti prevádzkovateľa
 • Hygienické požiadavky
 • Požiadavky na prípravu stravy a stravovanie
 • Spôsob zásobovania pitnou vodou
 • Doprava
 • Režimové opatrenia
 • Postup v prípade výskytu infekcie COVID – 19
 • Nakladanie s odpadom
 • Potvrdenie o bezinfekčnosti
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Úplné znenie Usmernenia SOPZŠČ/4466/96046/2020 nájdete v priloženom dokumente.