Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 – 6.aktualizácia

Vážení občania, v prílohe nájdete dokument Aktualizované usmernenie hlavného hygienika – 6. aktualizácia – vydaná 30.3.2020.