Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023

Vďaka občanom, ktorí separujú odpad vo svojich domácnostiach a po zavedení separovania odpadu na obecnom cintoríne v tomto roku, máme za rok 2023 vyššie percento vytriedenia. Zatiaľ zostávame na tej istej cenovej sadzbe za vývoz tony odpadu ako minulý rok. Prosíme Vás o zvýšenie separácie vo Vašich domácnostiach, aby sme sa mohli posunúť v tabuľke na priečky s nižšími sadzbami.

Percento vytriedenia komunálneho odpadu