Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

Na základe týchto údajov ďakujeme občanom, ktorí sa podieľajú na separácii odpadov.

Za minulý rok máme nižšie percento vytriedenia, na čom má dosť veľký podiel zavedenie zálohovania PET fliaš a plechoviek. Udržali sme sa v cenovej sadzbe za vývoz tony odpadu tak, ako minulý rok. Chýbalo však málo a posunuli by sme sa do vyššej cenovej úrovne. Preto Vás prosím o zvýšenie separácie vo Vašich domácnostiach, aby sme sa naďalej udržali v tabuľke na priečkach s tými istými sadzbami, alebo ešte lepšie, aby sme sa presunuli do priečok s nižšou sadzbou.

Ako ste si všimli, zaviedli sme aj separovaný zber na cintoríne. Ak ho budeme všetci dodržiavať podľa pokynov, pomôže to zvýšiť podiel separovaných odpadov.

Podrobné informácie o vytriedení jednotlivých položiek odpadov nájdete v dokumente nižšie.

Percento vytriedenia komunálneho odpadu