Určenie zapisovateľa pre voľby prezidenta SR 2024

Starosta obce Abrahám v zmysle § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len volebný zákon/ vymenoval za zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 vyhlásené na 23. 3. 2024 a 6. 4. 2024 :

Katarína Sisková
kontakt: 0911875757, email: urad@abraham.sk
sídlo: Obecný úrad v Abraháme č. 52 925 45 Abrahám