Určenie lesného celku „Galanta“ – oznámenie o začatí konania – VEREJNÁ VYHLÁŠKA