Určenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie