Určenie e-mailovej adresy pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka volebnej komisie

V zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie je určená emailová adresa

urad@abraham.sk