Určenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu