Určenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

V zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je určená emailová adresa

urad@abraham.sk