Určenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka volebnej komisie