Určenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka volebnej komisie

V zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je určená emailová adresa:

urad@abraham.sk