Upratovanie kostola – 26.2.2022 – 14.5.2022

uprtovanie kostola apríl, máj 2022