Upratovanie kostola 16.12.2017 – 27.1.2018

 • Kopáčiková Alžbeta
 • Kopáčiková Terézia
 • Horníková Mária
 • Hrubiková Agneša
 • Banášová Vilma
 • Čambálová Anna
 • Bučeková Erika
 • Kollárová Helena
 • Hitková Eva
 • Kollárová Helena
 • Lukašáková Eva
 • Guldanová Eva
 • Sisková Angela