UPOZORNENIE! Zákaz skládkovania odpadu na verejnom priestranstve

Obecný úrad upozorňuje občanov bývajúcich na Družstevnej ulici na zákaz vyvážania a hromadenia biologicky rozložiteľného odpadu spred domov a z domácností v priestoroch pred cintorínom.

Na tento druh odpadu je na zbernom dvore určený veľkokapacitný kontajner.

V prípade pokračovania v porušovaní tohto upozornenia bude musieť obec pristúpiť k riešeniu jednotlivcov, ktorí si takto uľahčujú povinnosti a vedome robia skládku na verejnom priestranstve.

Ďakujeme za pochopenie.