UPOZORNENIE pre vlastníkov pozemkov

Vážení vlastník, vlastníčka pozemkov,

V posledných dňoch sme od viacerých vlastníkov pozemkov dostali upozornenie na doručenie listu od Farma Slnko s.r.o. s ponukou na odkúpenie pozemkov, ktoré vlastnia. Podľa dostupných informácií táto firma na pozemkoch nehospodári a pravdepodobne ide o skupovanie pozemkov realitným maklérom s cieľom ich ďalšieho predaja o čom svedčí aj ponúkaná cena, ktorá je nižšia ako cena, za ktorú v súčasnosti pozemky odkupuje naše družstvo.

Ako nájomca Vašich pozemkov Vás chceme požiadať, aby ste sa v prípade ak uvažujete o odpredaji Vašich pozemkov z dôverou obrátili na pracovníkov P-OD Abrahám. Ubezpečujeme Vás, že nami ponúkaná cena za pozemky je vyššia ako cena ponúkaná Farmou Slnko, tiež Vám vieme zabezpečiť bezplatné a maximálne ústretové riešenie odpredaja Vašich pozemkov.

Pred uzatvorením zmluvy z družstvom Vás vieme individuálne informovať o lokalite v ktorej sa pozemky nachádzajú. Je dôležité pred podpisom zmluvy overiť si uvedené čísla listov vlastníctva a čísla parciel a týmto predísť tomu aby v zmluve neboli uvedené aj pozemky nachádzajúce sa v intraviláne, záhrady, dvory, pozemky pod stavbami a podobne. Týmto Vás zároveň upozorňujeme, že vo viacerých ponukách od farmy Slnko sa takéto pozemky nachádzali.

Ďakujeme Vám za Vašu dôveru, ktorú nám prejavujete prenájmom Vašich pozemkov, ubezpečujeme Vás, že aj naďalej máme záujem na týchto pozemkoch hospodáriť. Ako podnik zamestnávame vyše 70 pracovníkov, okrem rastlinnej výroby sa zaoberáme aj živočíšnou výrobou a chováme takmer 1000 kusov hovädzieho dobytka a preto zabezpečenie pozemkov prenájmom alebo kúpou je pre chod nášho družstva prioritou.

Dúfame, že uprednostníte riešenie, ktoré Vám ponúka družstvo, v prípade akýchkoľvek otázok a požiadaviek sa na nás môžete vždy z dôverou obrátiť.

Kontakty:

Ing. Jana Takáčová takacova@podabraham.sk 0903 791 560

Monika Sedláková podabraham@podabraham.sk 0903 791 547