Upozornenie na pohyb podozrivých osôb

Starosta obce upozorňuje občanov, že v okolitých obciach sa v súčasnosti pohybuje motorové vozidlo škoda Felícia s osádkou, ktorá oslovuje starších ľudí s ponukou opilovávania stromov, asfaltovanie príjazdov a chodníkov. Za uvedené služby požadujú platby vopred a neprimerané čiastky. V prípade, že budete takto oslovení nevpúšťajte cudzie osoby do domu, nedávajte nikomu cudziemu peniaze. Volajte na obecný úrad, alebo políciu.

Starosta obce

pohyb podozrivých osôb