Upchatá splašková kanalizácia – UPOZORNENIE!

Dnes, dopoludnia (3.9.2018) prišlo v obci Abrahám k upchatiu splaškovej kanalizácie.

Splašková voda pretekala cez kanalizačný poklop na ulicu a po ceste sa šírila až ku kultúrnemu domu. Následne v niektorých domoch výrazne stúpla hladina splaškovej vody v kanalizačných kontrolných šachtách. Dúfame, že nikomu neboli spôsobené väčšie škody. Viete si predstaviť tú nepríjemnú situáciu, kedy sa vám dostane splašková voda prostredníctvom predmetov zaústených do splaškovej kanalizácie, priamo do vášho obydlia.

O tom, čo všetko sa dostane do kanalizácie a následne ju upchá, sme už veľa popísali a aj zdokumentovali niekoľko prípadov. Teraz sme sa ale stretli s naozaj zarážajúcim skutkom. V kanalizačnej šachte sme našli vhodené stavebné vedro aj so stavebným materiálom. Vedro následne začalo fungovať ako zátka, ktorej dôsledky sme uviedli vyššie.

Je neuveriteľné, že si niekto dá námahu sypať stavebný materiál do kanalizácie a hádzať do nej vedrá.

Následne bola prečistená šachta s čerpadlami, ktorá sa čistí pravidelne, a tu opätovne boli nájdené predmety, ktoré do kanalizácie nepatria:

hygienické vreckovky, handričky, posteľná obliečka, igelitové sáčky a dokonca aj montérky

Zároveň prosím všetkých, ktorí vidia niekoho hádzať do šácht takéto veci aby sa nebáli ich upozorniť na nesprávne konanie. Poprípade môžete zavolať na Obecný úrad.

Starosta