Úľava z poplatku za odvoz komunálneho odpadu

Vážení občania,

dovoľte nám, prosím, aby sme Vám oznámili, že v zmysle VZN č. 1/2021 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad domácnosti s počtom osôb dve a menej s nádobou o objeme 120 l /110 l majú možnosť využiť vývoz komunálneho odpadu 1x do mesiaca s úľavou na osobu a rok vo výške 7,- eur.

Žiadame občanov, korí sa rozhodnú pre vývoz 1x do mesiaca, aby sa nahlásili na obecnom úrade najneskôr do 31.1.2022.

Spĺňate podmienky?

  • 2 alebo 1 osoba
    domácnosť, v ktorej sa nachádzajú dve alebo jedna osoba

  • nádoba 120L alebo 110L
    smetná nádoba (kontajner), ktorého objem je 120 litrov alebo 110 litrov

  • 1x do mesiaca
    vývoz odpadu sa uskutoční len raz za mesiac

Kontaktujte obecný úrad do 31.1.2022