window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-111393228-1');
Loading Udalosti

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., pozýva verejnosť dňa 22. marca 2024 na oslavy
Svetového dňa vody.

Hlavnou témou Svetového dňa vody 2024 je zdôraznenie kľúčovej úlohy vody pri podpore medzinárodnej
spolupráce a mieru. Celosvetová kampaň s názvom „Voda za mier“ podčiarkuje potrebu spoločnej
zodpovednosti pri riadení cezhraničných vodných zdrojov, povzbudzuje diplomaciu v oblasti vody, aby
zvládala výzvy prostredníctvom dialógu a uznáva vzájomnú prepojenosť vody, životného prostredia a
globálneho mieru.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., prostredníctvom svojich odštepných závodov organizuje
pre širokú verejnosť oslavy, ktorých cieľom je pripomenúť význam pitnej vody, jej dôležitosť pre zachovanie
zdravia a života na Zemi a viesť hlavne deti a mládež k ochrane životného prostredia a vodných zdrojov.

Veríme, že mladú generáciu prezentácia zaujme natoľko, že prejavia záujem pracovať vo vodárenskom
sektore, aby aj nasledujúce generácie mali zabezpečenú distribúciu pitnej vody.

Pracovníci laboratórií ZsVS, a. s., priamo na miestach konania osláv vykonajú bezplatné orientačné
vyšetrenie prinesených vzoriek vody z lokálnych zdrojov (domových studní) na celkovú tvrdosť a
dusičnany.

  • Galanta, námestie pred Mestským úradom, v čase od 9.00 do 12.00 hod
Svetový deň vody 2024

Zdieľajte na sociálnej sieti!

Vážení občania Obec Abrahám a Obecný úrad si vyhradzujú právo na zmenu alebo zrušenie udalostí, ktoré priamo spadajú pod organizáciu Obce.
Zároveň upozorňujeme, že udalosti, ktoré Obec priamo neorganizuje nevieme aktívne ovplyvňovať a preto s vašimi požiadavkami kontaktujte priamo jednotlivých organizátorov.

Go to Top