window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-111393228-1');
Loading Udalosti

Klub žien Abrahám pozýva všetky záujemkyne o členstvo v klube na zakladajúcu schôdzu, ktorá sa uskutoční:

v piatok 1. marca 2019

v klube dôchodcov v Abraháme

PROGRAM:

  1. Otvorenie a privítanie hostí
  2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
  3. Voľba výboru klubu
  4. Zhodnotenie akcií štrúdľovanie a návšteva divadla
  5. Návrh na schválenie plánu činnosti na rok 2019
  6. Prijatie nových členiek
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. Rôzne
  10. Záver

Tešíme sa na Vás!

Zámerom je, aby činnosť klubu bola smerovaná na rôzne aktivity, aby sme vedeli priniesť niečo nové a hlavne spestriť život Vás všetkých, ktoré sa do činnosti klubu zapoja. Uvítame všetky Vaše podnety do plánu činnosti na rok 2019.

pozvánka klub žien Abrahám

Vážení občania Obec Abrahám a Obecný úrad si vyhradzujú právo na zmenu alebo zrušenie udalostí, ktoré priamo spadajú pod organizáciu Obce.
Zároveň upozorňujeme, že udalosti, ktoré Obec priamo neorganizuje nevieme aktívne ovplyvňovať a preto s vašimi požiadavkami kontaktujte priamo jednotlivých organizátorov.

Go to Top