Poriadok bohoslužieb a oznamy na Prvú adventnú nedeľu

Oznamy farského úradu Abrahám a rozpis bohoslužieb na tento týždeň pre obce Abrahám a Hoste.