Poriadok bohoslužieb a oznamy na Nedeľu Najsvätejšej Trojice

Oznamy farského úradu Abrahám a rozpis bohoslužieb na tento týždeň pre obce Abrahám a Hoste.