Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu siedmu nedeľu v Cezročnom období

Oznamy farského úradu Abrahám a rozpis bohoslužieb na tento týždeň pre obce Abrahám a Hoste.