Odpis stavu vodomerov

Od 23.6. do 25.6. 2022 sa vykonáva odpis stavu vodomerov v domácnostiach.