Renovácia lavičiek na cintoríne – fotogaléria

Renovácia lavičiek na cintoríne - fotogaléria. Takto to prebehlo.