Poriadok bohoslužieb a oznamy na Výročie posviacky farského chrámu sv. patriarchu Abraháma

Oznamy farského úradu Abrahám a rozpis bohoslužieb na tento týždeň pre obce Abraháma a Hoste.