Záverečný účet obce Abrahám za rok 2022 – NÁVRH

Dokument Záverečný účet obce Abrahám za rok 2022-NÁVRH nájdete v prílohe vo formáte PDF.

Vyvesené dňa: 5.6.2023 Zvesené dňa: 20.6.2023