window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-111393228-1');
Loading Udalosti

Obec Majcichov, Základná škola Jána Palárika v Majcichove, Materská škola v Majcichove, Obecný futbalový klub Majcichov, Slovenský Červený kríž v Majcichove, Slovenský bežecký spolok

usporiadajú 29. ročník medzinárodného cestného behu

MAJCICHOVSKÁ DESIATKA

Putovný pohár Ing. Vladimíra Remeka, prvého československého kozmonauta

Majcichov (okres Trnava), nedeľa 3. marca 2019

Organizačný štáb:
Predseda: Ing. Tibor MAREK, starosta obce
Podpredseda: Ing. Branislav ŠTURDÍK, zástupca starostu
Technický riaditeľ a hlavný rozhodca: Milan KRAIC, tel. kontakt: 0903 243 206
Lekár pretekov: MUDr. Vladimír ŽÁK
Členovia štábu: Mgr. Ľubomír URBANOVIČ (rozhodca sprievodných kategórií škôlkarov a žiactva), Ing. Janka BOGÁROVÁ, Ing. Anton FROLKOVIČ, Pavol KAREL, Mgr. Miloš LELKEŠ, Ing. Alena MAREKOVÁ, JUDr. Ladislav MASNÍK, Marián ZAŤKO, Mgr. Vladimír ŽÁK
Moderátor a manažér: Mgr. Jaroslav LIESKOVSKÝ
Zástupca moderátora: Konštantín KOLLÁR

Technické ustanovenia:
Kategórie (10 km, asfaltová cesta): M – muži (absolútne poradie), M40 – muži od 40 do 49 rokov, M50 – muži od 50 do 59 rokov, M60 – muži od 60 do 69 rokov, M70+ – muži od 70 rokov / Memoriál Tiborka Vaňu, Ž – ženy (absolútne poradie), Ž35 – ženy od 35 do 49 rokov, Ž50+ – ženy od 50 rokov, MJ – juniori do 19 rokov, ŽJ – juniorky do 19 rokov.
Slávnostný štart celého pelotónu bude o 11.45 h pred obecným úradom, ostrý štart o 12.00 h. Poradie vyhodnotíme elektronickým časomerom. Najrýchlejšia žena prevezme aj putovný pohár Viktora Karela. Kategórie sú spracované podľa technických ustanovení SAZ a AIMS.

Rámcové preteky:
1. Predškolský vek: 90 m / štart o 10.00 h
2. žiačky, rok narodenia 2010 a mladšie: 125 m / 10.10 h
3. žiaci, rok narodenia 2010 a mladší: 125 m / 10.15 h
4. žiačky, rok narodenia 2008 a 2009: 250 m / 10.20 h
5. žiaci, rok narodenia 2008 a 2009: 333 m / 10.25 h
6. žiačky, rok narodenia 2006 a 2007: 444 m / 10.30 h
7. žiaci, rok narodenia 2006 a 2007: 555 m / 10.35 h
8. žiaci a žiačky, rok narodenia 2004 a 2005: 1 000 m / 10.45

Pre žiacke preteky neplatí elektronická registrácia vopred. Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie najrýchlejších trojíc sa začne o 11.00 h pred kultúrnym domom. Osobitne bude hodnotené poradie dievčat, osobitne chlapcov.
Informácie: Obecný úrad, 919 22 Majcichov, okres Trnava; e-mail: starosta@majcichov.sk

Prezentácia: Kultúrny dom v Majcichove v deň pretekov (9.00 – 11.00 h).
On-line prezentácia: https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=1396&lng=skŽiadame pretekárov, aby si napísali do prihlášok aj bydlisko (kvôli zaradeniu jednotlivých výkonov do bežeckých tabuliek).


Registrácia

Štartový vklad: 5 € / hlavná kategória (platí sa až pri prezentácii).

Ceny: Traja najrýchlejší v celkovom poradí (muži, ženy): 50 – 40 – 30 €. Finančné odmeny pre ďalšie vekové kategórie mužov a žien sú rovnaké: 1. miesto 30 €, 2. miesto 25 €, 3. miesto 20 €.
Prémia: Absolútny víťaz a absolútna víťazka Majcichovskej desiatky navyše získajú finančnú prémiu po 50 €. Osobitná cena (50 €) bude udelená aj v prípade prekonania rekordov Majcichovskej desiatky na pôvodnej trati.
Rekordy M-10: Z mužov dosiahol najrýchlejší čas na pôvodnej trati víťaz 4. ročníka (1982) Jozef Lenčéš, atlét Interu Bratislava, 29:41,2 min; medzi ženami mala rekordný zápis 34:21,2 min víťazka 9. ročníka (1987) a slovenská rekordérka Ľudmila Melicherová zo Slávie PF Banská Bystrica.
Ostatné kategórie (juniori, juniorky, žiactvo, predškolský vek) odmeníme vecnými darmi. Samostatne bude vyhodnotená aj kategória desiatkarov, ktorí majú trvalé bydlisko v Majcichove.
Pretekárska tombola: Hodnotné vecné ceny budú vylosované medzi účastníkov klasifikovaných v M-10. Žrebovanie (od 15. ceny vyššie) sa uskutoční počítačovou metódou v priebehu hlavných pretekov, zoznam bude vyvesený v priestoroch prezentácie a v hlavnej sále. Stane sa tak kvôli urýchleniu záverečného ceremoniálu.
Popis trate: Rýchly asfaltový okruh bez prevýšenia v uliciach Majcichova, 1 015 m + 3 x 2 995 m. Trať je úradne premeraná, má oficiálny certifikát Slovenského atletického zväzu. Ostrý štart hlavného pelotónu už tradične býva súbežne s hlaholom poludňajších zvonov.
Občerstvenie: Po skončení pretekov pozveme bežcov a bežkyne M-10 na občerstvenie.
Doprava: Mimoriadny autobus, s označením M-10, odíde o 10.30 h spred železničnej stanice v Trnave. Odchod späť bude po vyhlásení výsledkov, približne o 15.30 h. Bezplatná preprava.
Poznámka: Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť (za zúčastnené deti sú zodpovední ich rodičia, vedúci, tréneri alebo učitelia).
Organizátori Majcichovskej desiatky, kvôli predpokladu ďalšieho účastníckeho nárastu, od roku 2015 zabezpečujú pre bežcov a bežkyne nový priestor na prezliekanie a parkovanie motorových vozidiel na futbalovom štadióne v Majcichove (Štadión Viktora Karela). Keďže táto zmena sa osvedčila, pri 29. kapitole M-10 opäť poslúžia pretekárom tie isté šatne.

Vážení občania Obec Abrahám a Obecný úrad si vyhradzujú právo na zmenu alebo zrušenie udalostí, ktoré priamo spadajú pod organizáciu Obce.
Zároveň upozorňujeme, že udalosti, ktoré Obec priamo neorganizuje nevieme aktívne ovplyvňovať a preto s vašimi požiadavkami kontaktujte priamo jednotlivých organizátorov.

Go to Top