window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-111393228-1');
Loading Udalosti

Obec Abrahám vyhlasuje súťaž

Abrahámske obrázky

pre amatérskych fotografov,
z prostredia našej obce o zaujímavé ceny.
Úlohou je zachytiť zákutia, ľudí a zaujímavosti našej obce.

Podmienky:
1. Jeden súťažiaci môže poslať do súťaže maximálne 3 fotografie.
2. Zapojiť sa do súťaže môže súťažiaci len s fotografiou, ktorej je autorom, teda ku ktorej má neobmedzené a bezvýhradné vlastnícke právo.
3. Fotografie do súťaže musia byť vo formáte JPG v minimálnej veľkosti 1,5 MB odovzdané osobne na obecný úradu na CD/USB alebo poslané na e-mailovú adresu urad@abraham.sk.
4. K súťažným fotografiám je potrebné uviesť:
– meno a priezvisko autora, vek, emailový alebo telefonický kontakt, názov fotografie a text k fotografii – miesto a dátum vzniku.
5. Fotografie sa budú zberať od 1.7.2023 do 31.8.2023
6. Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien víťazom bude v nedeľu na Abrahámske hody.

Vyhodnotenie súťaže
Komisia určená obecným zastupiteľstvo z doručených záberov:

  • určí víťaza súťaže
  • určí fotografiu umiestnenú na 2. mieste
  • určí fotografiu umiestnenú na 3. mieste
  • vyberie víťaza v kategórii naj fotograf do 15 rokov.

Víťaz získa finančnú odmenu 100 €, ostatní ocenení získajú vecnú cenu.

FB víťaz – fotografia, ktorá v hlasovaní získa najväčší počet interakcií na facebookovej stránke obce. Hlasovať sa bude od 1.9. do 15.9.2023.

Víťaz v kategórii získa finančnú odmenu 50 €.

Súťažiaci súhlasí s použitím fotografií na reklamné a propagačné účely organizátora bez časového a územného obmedzenia. Rovnako súťažiaci sú-hlasí so zverejnením spolu s menom autora a názvom snímky a s poskytnutím fotografií bez nároku na honorár.

Vážení občania Obec Abrahám a Obecný úrad si vyhradzujú právo na zmenu alebo zrušenie udalostí, ktoré priamo spadajú pod organizáciu Obce.
Zároveň upozorňujeme, že udalosti, ktoré Obec priamo neorganizuje nevieme aktívne ovplyvňovať a preto s vašimi požiadavkami kontaktujte priamo jednotlivých organizátorov.

Go to Top