Uctenie pamiatky padlých

Dňa 8.5.2021 si pripomíname už 76 výročie oslobodenia našej vlasti a ukončenia II. svetovej vojny.

V mene všetkých občanov našej obce starosta Ing. Igor Németh spoločne s predsedníčkou MO MS v Abraháme pani Annou Klementovou si položením vencov pri pamätníku padlých v oboch vojnách uctili pamiatku všetkých tých, ktorí položili svoj život pre nás a našu slobodu v prvej i druhej svetovej vojne.