Testovanie v Abraháme bude 13.2.2021

Vážení občania,

V obci Abrahám bude testovanie dňa 13.2.2021 v čase od 08.00 hod do 16.00 hod v kultúrnom dome za rovnakých podmienok ako doposiaľ.

V nedeľu dňa 14.2.2021 bude prebiehať testovanie v obci Hoste v kultúrnom dome takisto v čase od 08.00 hod do 16.00 hod. V prípade akejkoľvek zmeny budete včas informovaný.

Obecný úrad zároveň žiada občanov, ktorí sú pozitívne testovaní na COVID-19 ako aj ich rodinných príslušníkov a osoby, ktoré spolu s nimi sa nachádzajú v spoločnej domácnosti aby dodržiavali pokyny, usmernenia, ktoré sú uvedené na zadnej strane potvrdenia o vykonaní testu.

Ďakujeme za pochopenie.