Testovanie na COVID-19 v sobotu 6.3.2021

Vážení občania,

V obci Abrahám bude v sobotu dňa 6.3.2021 v čase od 08.00 hod do 15.00 hod vykonané testovanie na COVID – 19.

Odberné miesto v Kultúrnom dome bude zabezpečovať priebeh testovania tak ako bolo zaužívané doposiaľ. Posledný odber bude vykonaný o 14.45 hod.

V nedeľu dňa 7.3.2021 bude testovanie na COVID – 19 v obci Hoste. Taktiež bude prebiehať v čase od 08.00 hod do 15.00 hod. Prosíme o dodržiavanie opatrení uvedených v uznesení vlády č. 123 zo dňa 28.2.2021 ktorého účinnosť nadobúda dňom 3.3.2021.

Starosta