Testovanie na COVID-19 prebehne dňa 27.3.2021

Vážení občania,

v Abraháme testujeme na COVID-19 opäť v sobotu dňa 27.3.2021. Miesto testovania Kultúrny dom. Priebeh v čase od 08.00 hod do 15.00 hod za obvyklých podmienok. Posledný odber sa uskutoční o 14.45h. Používajte prosím respirátory.

V obci Hoste rovnako ako v predchádzajúce týždne prebieha testovanie v nedeľu dňa 27.3.2021 v kultúrnom dome takisto v čase od 08.00 hod do 15.00 hod

Starosta