Tavos – súčinnosť pri nahlásení stavu vodomeru

tavos vodomery