Sväté omše počas Veľkonočného trojdnia a ďalšie oznamy

Verejné bohoslužby sa nekonajú v katolíckych kostoloch do odvolania na základe aktuálneho stanoviska Konferencie biskupov Slovenska.

V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy katechizmu (porov. č. 2183) a kódexu (porov. kán. 1248 § 2), ktoré stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním Liturgie hodín alebo iných modlitieb či už osobne alebo v rodine. Existujú viaceré možnosti sledovať sväté omše prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo internetu.

Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu krehkosť, aj našu povinnosť chrániť si vlastný život a životy iných. Našimi modlitbami a našou príkladnou činnosťou posilňujeme dôveru v Boha a aj vzájomnú dôveru medzi ľuďmi.

V našej farnosti Abrahám je možné kedykoľvek počas dňa využiť otvorený vstup do farského kostola na individuálnu modlitbu.

Z dôvodu obmedzeného pohybu osôb počas Veľkonočných sviatkov sa už v týchto dňoch nebude spovedať. V prípade naliehavej potreby je však stále možné ohlásiť sa na tel. 031 789 9435.

Veriaci, ktorí sa zapojili do projektu Pôstnej krabičky pre Afriku, nech odošlú svoje dary na charitu individuálne podľa pokynov na krabičke.

Sväté omše počas Veľkonočného trojdnia budú v našej farnosti slávené súkromne bez účasti veriacich v nasledovných časoch (aby ste sa v tom čase mohli spojiť duchovne aj cez priame prenosy na TV Lux):

  • Zelený štvrtok Pánovej večere 18:00
  • Veľký piatok – Slávenie utrpenia a smrti Pána 15:00
  • Biela sobota – Veľkonočná vigília 19:45
  • Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 11:00

„Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!“