Sväté omše nebudú slúžené verejne

Ďakujeme za porozumenie.