Sväté omše nebudú slúžené verejne

Farský úrad oznamuje občanom, že sväté omše nebudú slúžené verejne vzhľadom na veľmi nízky dovolený počet zúčastnených. Rodina, na ktorej úmysel bude svätá omša slávená, bude oslovená a bude mať možnosť sa jej zúčastniť.

Ďakujeme za porozumenie.