Súhlas na výrub drevín – začatie konania

Vyvesené dňa: 7.11.2023

Zvesené dňa: 23.11.2023