Stretnutie seniorov 65+, fotogaléria

Dňa 24.10.2018 sa konalo stretnutie seniorov nad 65 rokov veku.

Prišlo 140 seniorov, ktorí strávili spoločné chvíle, mali možnosť sa vzájomne porozprávať, potešiť sa z vystúpení detí Materskej škôlky a Základnej školy Michala Tareka v Abraháme v sprievode ich učiteľov. Pekne pripravené priestory, chutná strava a občerstvenie všetkým spríjemnili spoločný čas strávený v kultúrnom dome. Ako aj príhovory p. Horváthovej, dôstojného pána Vladimíra KIŠA a starostu obce Ing. Igora Németha. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí zabezpečili úpravu priestorov, krásnych vystúpení detí ako aj všetkým účastníkom za príjemné popoludnie.