Stretnutie s Mikulášom

Vážení občania,

Obecný úrad oznamuje, že v nedeľu 5.12. v čase o 15.hod príde do našej obce Mikuláš.

Bude rozdávať balíčky pre deti s trvalým pobytom v obci vo veku od 2 do 10 rokov. Po obci sa bude pohybovať na koňoch a bude prichádzať postupne na adresy detí. Začne od Novej ulice, Dolné diely, Záhumenice, Hviezdoslavova, Veterná, Školská a Družstevná ulica.

Z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie žiadame rodičov, aby čakali na Mikuláša pred svojimi domami, nezgrupovali sa do skupín a dodržiavali nariadenia.

Ďakujeme za pochopenie.