Stretnutie dôchodcov v Galante

Dňa 28.9.2018 v Galante v športovej hale sa uskutočnilo prvé stretnutie dôchodcov okresu Galanta. Stretnutia sa zúčastnili dôchodcovia zo všetkých miest a obcí okresu. Stretnutie usporiadal a zabezpečil prednosta okresného úradu v Galante JUDr. Juhos a uskutočnilo sa aj za účasti podpredsedu NR SR Ing. Bugára a ministra spravodlivosti SR p. Gála. Stretnutia sa spolu so starostom obce zúčastnili a k príjemnej a veselej atmosfére hudobným a tanečným programom prispeli aj členovia folklórneho súboru Jatelinka.