Územný plán obce Abrahám – zmeny a doplnky 01/2012

Grafická časť

Územný plán obce Abrahám – zmeny a doplnky 01/2012

Textová časť

Z dôvodu ochrany osobných údajov Google Maps potrebuje Váš súhlas na zobrazenie.
Súhlasím