//Územný plán obce Abrahám
Územný plán obce Abrahám 2018-02-28T11:39:05+00:00

erb obce Abrahám Územný plán obce Abrahám

Územný plán obce patrí medzi strategické dokumenty obce. Tým je daná jeho dôležitosť pre územné plánovanie a komplexné priestorové riešenie, usporiadanie  a funkčné využívanie územia obce.

Územný plán návrh – čistopis 2007