erb obce Abrahám Územný plán obce Abrahám

Územný plán obce patrí medzi strategické dokumenty obce. Tým je daná jeho dôležitosť pre územné plánovanie a komplexné priestorové riešenie, usporiadanie  a funkčné využívanie územia obce.

Územný plán návrh – čistopis 2007