Strategické dokumenty obce Abrahám

symboly obce

Územný plán obce Abrahám

Štatút obce Abrahám

Program odpadového hospodárstva obce Abrahám na roky 2016-2020

Dokument sa otvorí na novej karte, formát PDF

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Abrahám na roky 2015-2020

Dokument sa otvorí na novej karte, formát PDF