Dôležité upozornenie!

Starosta oznamuje,

že dnes boli v susedných obciach zaznamenané pohyby cudzích osôb a ich pokusy získať finančné prostriedky podvodným lákaním od ľudí s odvolávaním sa, že ich poslal ich syn, dcéra, zať, či známy, aby poskytli urýchlene peniaze na operácie či opravy auta alebo iné za srdce chytajúce, avšak vymyslené príbehy.

Starosta prosí občanov aby nevpúšťali cudzie osoby do svojich príbytkov a v prípade takýchto pokusov ihneď volali políciu 158 alebo priamo na obecný úrad.

INFORMUJTE PROSÍM AJ VAŠICH SUSEDOV, RODINU A ZNÁMYCH!