Spoveď sa bude vykonávať za dodržania bezp. podmienok

Verejné bohoslužby sa nekonajú v katolíckych kostoloch do odvolania na základe aktuálneho stanoviska Konferencie biskupov Slovenska.

V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy katechizmu (porov. č. 2183) a kódexu (porov. kán. 1248 § 2), ktoré stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním Liturgie hodín alebo iných modlitieb či už osobne alebo v rodine. Existujú viaceré možnosti sledovať sväté omše prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo internetu.

Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu krehkosť, aj našu povinnosť chrániť si vlastný život a životy iných. Našimi modlitbami a našou príkladnou činnosťou posilňujeme dôveru v Boha a aj vzájomnú dôveru medzi ľuďmi.

V našej farnosti Abrahám je možné kedykoľvek počas dňa využiť otvorený vstup do farského kostola na individuálnu modlitbu.

Spovedať budem v nedeľu 3.5. 14:00-16:00 v Hoste pri kostole a 16:30-19:00 na farskom dvore v Abraháme za dodržania bezpečnostných podmienok. Aby sa veriaci nezhromažďovali a nestretali, treba sa prihlásiť na konkrétny presný čas v nasledovnom rozpise:

https://www.mojakomunita.sk/web/farnost-abraham/spovedanie

Veriaci bez možnosti prístupu na internet môžu zavolať na farské telefónne číslo (031 789 9435) a zapíšem si ich ja.

V prípade zvýšeného záujmu bude možnosť pristúpiť k spovedi aj v nasledujúcom týždni za rovnakých podmienok. Nový rozpis na zapisovanie bude v tom prípade zverejnený na rovnakej webovej stránke.

„Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!“