Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo a reklamácie

Vážení občania.

Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o. informuje, že v prípade reklamácie (ak dôjde k poškodeniu nádoby na odpad, nevysypaniu nádoby v určenom termíne) je potrebné túto skutočnosť oznámiť do 24 hodín na email reklamaciesc@avesk.sk.

Nakoľko sa pri reklamáciách zvyknú opakovať viaceré chyby, spoločnosť upozorňuje obyvateľov na nasledujúce:

  1. Reklamácie sa posielajú v písomnej forme do 24hod (resp. po víkende).
  2. Nevynesenú nádobu alebo vrece treba nechať vonku do doby, kým nebudú vyvezené (48hod. počas pracovných dni).
  3. Drobné poškodenia nádob, prasklina alebo odtrhnute veko – k výmene dôjde pri najbližšom vývoze, bude odvezená poškodená nádoba a nahradená novou.
  4. Väčšie poškodenie, tzn. nádoba je už nefunkčná, bude vymenená čo najskôr, tiež bude odvezená stará nádoba, ak sa tam nachádza.

V prípade, ze poplatník použil nesprávnu farbu nádoby pre daný typ odpadu, nebude po novom reklamácia vybavená, keďže k pochybeniu nedošlo zo strany spoločnosti, ktorá odvoz vykonáva.

Ďakujeme za pochopenie.