Špeciálny spôsob hlasovania v prípade karantény a izolácie – Voľby 2022

Obecný úrad v Abraháme oznamuje občanom – oprávneným voličom, ktorým bola nariadená karanténa alebo izolácia z dôvodu ochorenia COVID-19, že v prípade záujmu o voľby je potrebné požiadať o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľku obce p. Alenu Debreckú tel. kontakt 0911875757, 0317857220.
Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné najskôr od pondelka 24.10.2022 do piatka 28.10.2022 najneskôr do 12.00 hodiny výlučne telefonicky počas úradných hodín.

Zoznam voličov, ktorí požiadajú o špeciálne hlasovanie musí byť odstúpený špeciálnej volebnej komisii, ktorá pôsobí v rámci okresu. Z tohto dôvodu, žiadosti o špeciálne hlasovanie podané po 12.00 hod. nebudú akceptované.