Smetné nádoby neoznačené nálepkou nebudú vysypané

Vážení občania!

Chceme Vás upozorniť, že smetné nádoby, ktoré nebudú označené nálepkou pre rok 2019 zajtra vysypané nebudú.

Občania, ktorí si nálepky doposiaľ nevyzdvihli, si ich môžu prevziať na Obecnom úrade.

Ďakujeme za pochopenie.